Category: Nezařazené

Podnikání, živnost… co potřebujete vědět?


Možná jste se už rozhodli, možná stále váháte, jakou cestou se vydat. V následujících několika řádcích si shrneme základní vlastnosti obou směrů, několik členění, pár výhod či nevýhod a další. Většinu podobných znalostí hravě získáte ze všech možných ekonomických článků, tiskovin, internetových portálů… Možná vám právě tyto informace pomůžou s dalším rozhodováním!
srovnání kravaty.jpg

Podnikání

·         Ve všem jste rozhodující osoba, nemusíte se na nikoho obracet, prodlužovat lhůtu
·         Pracovní vytížení je větší, v obdobném měřítku i co se týče kapitálu
Za podnikatele považujeme například ty osoby, které podnikají na základě živnostenského zákona, také společnosti musí být vždy zapsané v obchodním rejstříku (bez toho není možné činnost provádět). Speciální odvětví tvoří osoby věnující se zemědělské výrobě.
Celkově tedy můžeme vyčlenit osoby podnikající, fyzické osoby a obchodní společnosti, rozpočtové organizace a další.
Další účastníci:
·         Rozpočtové organizace – stát profituje
·         Příspěvkové organizace – samostatná působnost
·         Státní podniky – vždy na základě právnických osob
psát plán.jpg

Živnost

Dlouhodobá činnost, též provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, vlastním jménem, hlavním cílem je dosažení největšího možného zisku, jako tomu je u samotného podnikání. Vždy se jedná o soukromou formu podnikání, je rovněž stanovena živnostenským zákonem.
A všeobecné podmínky?
·         Zletilost
·         Způsobilost
·         Bezdlužnost (vůči státu)
·         Beztrestnost (trest odnětí svobody na rok a výše výkon živnosti znemožňuje)
Mezi živnosti patří široká škála povolání, které se dále člení na tzv. ohlašovací (vzniká ohlášením a zaplacením poplatku na úřadu) – získáme živnostenský list, který slouží jako důkazní prostředek a oprávnění. Můžete pak vykonávat například práci účetního či tlumočníka (nutná odborná praxe), řemeslné práce… Dále je tu koncesovaná živnost (nutná koncesní listina), která zahrnuje například taxi služby, komunikační prostředky.

codalan.cz