Category: Podnikání

Podnikání, živnost… co potřebujete vědět?

.


Možná jste se už rozhodli, možná stále váháte, jakou cestou se vydat. V následujících několika řádcích si shrneme základní vlastnosti obou směrů, několik členění, pár výhod či nevýhod a další. Většinu podobných znalostí hravě získáte ze všech možných ekonomických článků, tiskovin, internetových portálů… Možná vám právě tyto informace pomůžou s dalším rozhodováním!
srovnání kravaty.jpg

Podnikání

·         Ve všem jste rozhodující osoba, nemusíte se na nikoho obracet, prodlužovat lhůtu
·         Pracovní vytížení je větší, v obdobném měřítku i co se týče kapitálu
Za podnikatele považujeme například ty osoby, které podnikají na základě živnostenského zákona, také společnosti musí být vždy zapsané v obchodním rejstříku (bez toho není možné činnost provádět). Speciální odvětví tvoří osoby věnující se zemědělské výrobě.
Celkově tedy můžeme vyčlenit osoby podnikající, fyzické osoby a obchodní společnosti, rozpočtové organizace a další.
Další účastníci:
·         Rozpočtové organizace – stát profituje
·         Příspěvkové organizace – samostatná působnost
·         Státní podniky – vždy na základě právnických osob
psát plán.jpg

.

Živnost

Dlouhodobá činnost, též provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, vlastním jménem, hlavním cílem je dosažení největšího možného zisku, jako tomu je u samotného podnikání. Vždy se jedná o soukromou formu podnikání, je rovněž stanovena živnostenským zákonem.
A všeobecné podmínky?
·         Zletilost
·         Způsobilost
·         Bezdlužnost (vůči státu)
·         Beztrestnost (trest odnětí svobody na rok a výše výkon živnosti znemožňuje)
Mezi živnosti patří široká škála povolání, které se dále člení na tzv. ohlašovací (vzniká ohlášením a zaplacením poplatku na úřadu) – získáme živnostenský list, který slouží jako důkazní prostředek a oprávnění. Můžete pak vykonávat například práci účetního či tlumočníka (nutná odborná praxe), řemeslné práce… Dále je tu koncesovaná živnost (nutná koncesní listina), která zahrnuje například taxi služby, komunikační prostředky.

Podnikání, živnost… co potřebujete vědět?
2.3 (46.67%)3
.

codalan.cz